Istorija

timeline

Eko Farm d.o.o. je osnovan 1994. godine u Novom Sadu. Na samim počecima bavili smo se prometom lekova, pomoćnih lekovitih i medicinskih sredstava na malo, kao i izradom magistralnih i galenskih preparata u okviru rada dve apoteke. Od 1995. godine naša osnovna i najvažnija delatnost je proizvodnja dijetetskih suplemenata u obliku čvrstih farmaceutskih formi, kao što su tablete, film tablete, šumeće tablete, dražeje i praškovi. Prvi preparat u obliku tablete proizveden je krajem 1995. godine pod nazivom Ekosept, posle čega nastaje cela paleta proizvoda, kao rezultat rada našeg tehnološkog stručnog tima. Sredinom 1997. godine proizvodni pogon se seli iz Novog Sada u Zemun, gde se do danas nalazi. 2007. godine implementirali smo sistem standarda ISO 9001 i HACCP, a 2010. godine ISO 9001:2008 i ISO 22000:2005.