Standardi

iso 22000 logo iso 9001 logo

U cilju kontinuiranog poboljšanja kvaliteta finalnog proizvoda implementirali smo i uspešno primenjujemo Sistem menadžmenta kvalitetom i Sistem menadžmenta bezbednosti hrane u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001 i ISO 22000. Zahtevi se odnose na ceo tok proizvodnje dijetetskih suplemenata, počevši od nabavke sirovina, ambalaže i ostalog materijala vrhunskog kvaliteta, do isporuke gotovih proizvoda krajnjim korisnicima.