Misija i vizija

misija

Već 20 godina naša misija glasi: osmisliti i proizvesti kvalitetan, efikasan i bezbedan proizvod. To opredeljenje zahteva neprestano usavršavanje i edukaciju naših kadrova, primenu savremenih tehnoloških rešenja i opreme, uz poštovanje zahteva domaćih i međunarodnih zakona i propisa. Zahvaljujući tome sa korisnicima i isporučiocima ostvarili smo snažan partnerski odnos.

Naša vizija i cilj ka kome težimo je izgradnja novog proizvodnog pogona po najstrožijim GMP smernicama i proizvodnja generičkih lekova za potrebe domaćeg i inostranih tržišta.